Kategorie produktů
počet: 0 ks
cena: 0,00 Kč
Nakupte ještě za 7 500 Kč
a dopravu máte zdarma

Reklamace

Vážený zákazníku,

v případě, že dojde k poruše produktu, který byl zakoupen v internetovém obchodě Ajtrade.cz, postupujte následovně:

 

1) V případě, že je u popisu zboží stanovena záruční doba za jakost zboží, může zákazník v záruční době uplatnit práva ze záruky - reklamaci. Tak se postupuje i v případě, je-li u zboží uvedena doba, po kterou lze věc použít.

2) V případě, že zboží má při převzetí vadu, byť se tato projeví až později, tato vada zakládá právo zákazníka z vadného plnění. Zákazník je oprávněn toto právo uplatnit v době 24 měsíců od převzetí zboží. Tímto nejsou dotčeny povinnosti dodavatele ze záruky za jakost.

Záruční doba 
3) Záruční doba za jakost zboží počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

4) Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

5) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

6) Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není v souladu s občanským zákoníkem poskytnuta záruka. V takovém případě mají zákazníci garantována pouze práva z vadného plnění v rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce, případně dovozce zboží do ČR. 

7) V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má právo zboží reklamovat postupem reklamace.

Práva z vadného plnění
8) Nemá-li zboží při převzetí vlastnosti stanovené zákonem, tedy není-li dodána v odpovídajícím provedení dle popisu zboží nebo nevyhovuje-li věc právním předpisům České republiky, může zákazník požadovat i dodání nového zboží nebo odstoupit od smlouvy, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ani nepožádá o dodání nového zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na opravu věci. Na uplatnění těchto nároků se použije postup při reklamaci, přičemž primárním vyřízením je oprava věci.

9) Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady po dobu 24 měsíců.

Postup reklamace
10) V případě reklamace zákazník postupuje tak, že nejprve kontaktuje e-mailem (objednavky@ricomsecure.cz) dodavatele. Obvykle do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, konkrétně adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží, a formulář "průvodka reklamovaného zboží". Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, ze kterých není patrné, z jakého důvodu byly doručeny dodavateli, budou vráceny odesilateli.

11) Je nutné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad o nákladech této přepravy). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace
12) Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

13) Lhůta pro vyřízení reklamace je dle ust. § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, třicetidenní.

14) Všechny oprávněné reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží, dodavatel automaticky řeší výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, dodavatel se zavazuje v co nejkratším termínu zboží objednat nebo umožnit výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno v originálním obalu a kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, manuálů, atd.). Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.
 

4. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy
1) Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

2) Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

3) Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty uvedené v odst. 2 tohoto článku.

Právo dodavatele na odstoupení
4) Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží od subdodavatele. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
5) Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, dodavatel mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které dodavatel od zákazníka obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání dodavatelem nabízený). Pro vrácení plateb dodavatel použije stejný platební prostředek, který použil zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčí jinak. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

6) Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu objednavky@ricomsecure.cz nebo písemně v provozovně dodavatele.

7) Při odstoupení od smlouvy zákazník uvede číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předloží originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, z jakého důvodu byly dodavateli zaslány, budou vráceny odesilateli.

8) Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

9) V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

10) V případě odstoupení od smlouvy nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží.

11) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

"Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: RICOM secure s.r.o., IČ: 08572852, se sídlem v Liberci, Na Bělidle 1135, 460 06
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží, č. objednávky .. .. .. ..

Datum objednání/datum obdržení: .. .. .. ../.. .. .. ..

Jméno a příjmení zákazníka - spotřebitele: .. .. .. ..

Adresa zákazníka - spotřebitele: .. .. .. ..

Bankovní účet, na který má být peněžní částka vrácena: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Podpis zákazníka - spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): .. .. .. ..

Datum: .. .. .. ..

Zásilku s reklamovaným zbožím zašlete na adresu:

RICOM secure s.r.o.

Tovární 319
471 54, CvikovNovinky

WoHi - uvedení nové značky outdoorových produktů na trh

Vážení přátelé, milí zákazníci,   je nám obrovskou ctí představit Vám novou značku outdoorových produktů na českém trhu. Jedná se o produkty předního světového...
Zobrazit více

Solární powerbanky OXE do každého dobrodružství!

  Vážení přátelé, chystáte se vydat za dobrodružstvím? Chcete se vydat na cesty, na které budete vzpomínat celý život? Pokud ano, pak jste jistě přemýšleli nad tím,...
Zobrazit více

OXE WiFi Lovec nově s kompletně českým menu!

Vážení příznivci fotopastí, uživateli oblíbená fotopast OXE WiFi Lovec je nově s kompletně českým menu! Věříme, že české menu přispěje ještě ke snadnějšímu...
Zobrazit více

Tyto internetové stránky používají technologii cookies pro zajištění správné funkčnosti webu a zkvalitnění nabízených služeb. S vaším souhlasem, který nám udělíte kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout. Více informací o zpracování údajů a našich partnerech naleznete na této stránce.

Upravit nastavení